skip to Main Content

I’mPOSSIBLE je vzdělávací program Agitosovy nadace, která je součástí Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). Tento vzdělávací program má rozšiřovat paralympijské hodnoty a vizi Paralympijského hnutí mladým lidem po celém světě. Prostřednictvím vzdělávacách programů a paralympijských hodnot se snažím změnit pohled mladých lidí na inkluzi a vnímání lidí s tělesným postižením.

Více na: https://im-possible.paralympic.org

Back To Top